display

《小园》阅读附答案

小园郑板桥月光清峭射楼台,浅夜篱门尚半开。树里灯行知客到,竹间烟起唤茶来。数声犬吠秋星落,几阵风传远笛哀。坐久谈深天渐曙,红霞冷露满苍苔。1.简要概括月下小园的特点。(3分)答

06-26

识小难的阅读附答案

识小难池莉①前天傍晚,天空静穆,晚霞明丽,西天已然跃出一颗耀眼的寒星,我喜欢在这样的时刻外出散步,便迎着那颗星星走去,悠然淡然。半路遇上了一位男邻居,推着一辆婴儿车,也是悠然淡

06-26

对饮 非鱼阅读附答案

对饮非鱼突然就想起那年冬天的故事。眼前出现了一幅晶莹剔透的画面。麦草搭的饭棚上,垂下一排长长的冰挂,掰下来一根,锥子一样,在手心里扎一下,凉凉的,痒痒的,咬在嘴里,嘎嘣嘎嘣,还

06-26

《秋怀》阅读附答案

阅读下面的古诗,然后回答问题。(7分)秋怀(元)元好问凉叶萧萧散雨声,虚堂淅淅掩霜清。黄华自与西风约,白发先从远客生。吟似候虫秋更苦,梦和寒鹊夜频惊。何时石岭关山路,一望家山眼

06-25

《筝》阅读附答案

筝[唐]张祜绰绰下云烟,微收皓腕鲜。夜风生碧柱,春水咽红弦。翠佩轻犹触,莺枝涩未迁。芳音何更妙,清月共婵娟。(1)这首诗歌在内容结构上可以分为哪几个层次?结合诗歌作简要概括。(

06-25

遗王含书 阅读附答案

遗王含书王导近承大将军困笃绵绵,或云已有不讳,悲怛之情,不能自胜。寻知钱凤大严,欲肆奸逆,朝士忿愤,莫不扼腕。去月二十三日,得征北告,刘遐、陶瞻、苏峻等深怀忧虑,不谋同辞。都邑

06-25

暮鼓 阅读附答案

暮鼓冷清秋方老爷子在南京城突然有了去处。他在鼓楼附近新认了一门亲戚。姓唐,逢年过节什么的方老爷子总要拎点东西去看望。其实,也不是单逢年过节,隔三差五的方老爷子常去。去了,无非也

06-25

《锄》阅读附答案

锄卢海娟①磨得发亮的小三角形铁板,连接一个曲线玲珑的颈部,再配上细圆纤长的木把,这就是锄。②仲夏,三五把锄高挂在房檐下的横木上,锄板乌黑、巨大,锄把雪白的是新锄;锄板发亮、细瘦

06-25

《蒹葭》阅读附答案

蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。[溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。蒹葭采

06-25